Các phương pháp xử lý chất thải phổ biến nhất

 

Xử lý nhiệt

Xử lý chất thải bằng nhiệt đề cập đến các quá trình sử dụng nhiệt để xử lý chất thải. Sau đây là một số kỹ thuật xử lý chất thải nhiệt được sử dụng phổ biến nhất:

  • Đốt là một trong những phương pháp xử lý chất thải phổ biến nhất. Phương pháp này liên quan đến việc đốt chất thải với sự có mặt của oxy. Phương pháp xử lý nhiệt này thường được sử dụng như một phương tiện thu hồi năng lượng cho điện hoặc sưởi ấm . Cách tiếp cận này có một số lợi thế. Nó nhanh chóng làm giảm khối lượng chất thải, giảm chi phí vận chuyển và giảm phát thải khí nhà kính có hại.
  • Khí hóa và nhiệt phân là hai phương pháp tương tự, cả hai phương pháp này đều phân hủy các chất thải hữu cơ bằng cách cho chất thải tiếp xúc với lượng oxy thấp và nhiệt độ rất cao. Quá trình nhiệt phân hoàn toàn không sử dụng oxy trong khi khí hóa cho phép lượng oxy rất thấp trong quá trình này. Khí hóa có lợi hơn vì nó cho phép quá trình đốt thu hồi năng lượng mà không gây ô nhiễm không khí.
  • Đốt Mở là một phương pháp xử lý chất thải nhiệt kế thừa có hại cho môi trường. Các lò đốt được sử dụng trong quá trình này không có thiết bị kiểm soát ô nhiễm. Chúng thải ra các chất như hexachlorobenzene, dioxin, carbon monoxide, các chất dạng hạt, các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi, các hợp chất thơm đa vòng và tro. Thật không may, phương pháp này vẫn được nhiều chính quyền địa phương trên thế giới áp dụng vì nó cung cấp một giải pháp không tốn kém cho chất thải rắn.

 

Bãi rác và bãi chôn lấp

Các bãi chôn lấp hợp vệ sinh cung cấp giải pháp xử lý rác thải được sử dụng phổ biến nhất. Các bãi chôn lấp này được mong muốn loại bỏ hoặc giảm thiểu nguy cơ gây hại cho môi trường hoặc sức khỏe cộng đồng do xử lý chất thải. Các địa điểm này nằm ở nơi các đặc điểm đất đai hoạt động như một vùng đệm tự nhiên giữa môi trường và bãi chôn lấp. Ví dụ, khu vực bãi chôn lấp có thể bao gồm đất sét có khả năng chống lại chất thải nguy hại khá tốt hoặc được đặc trưng bởi không có các vực nước mặt hoặc mực nước ngầm thấp, ngăn ngừa nguy cơ ô nhiễm nguồn nước.Việc sử dụng các bãi chôn lấp hợp vệ sinh ít gây rủi ro về sức khỏe và môi trường nhất, nhưng chi phí xây dựng các bãi chôn lấp đó tương đối cao hơn so với các phương pháp xử lý chất thải khác.

Bãi chôn lấp có kiểm soát ít nhiều giống với bãi chôn lấp hợp vệ sinh. Các bãi chôn lấp này tuân thủ nhiều yêu cầu để trở thành một bãi chôn lấp hợp vệ sinh nhưng có thể thiếu một hoặc hai. Những bãi chứa như vậy có thể có sức chứa được quy hoạch tốt nhưng không có quy hoạch ô. Có thể không có hoặc không có hoặc một phần quản lý khí đốt, lưu trữ hồ sơ cơ bản hoặc trang bìa thường xuyên.

Các bãi chôn lấp lò phản ứng sinh học là kết quả của nghiên cứu công nghệ gần đây. Các bãi chôn lấp này sử dụng các quy trình vi sinh ưu việt để tăng tốc độ phân hủy chất thải. Tính năng kiểm soát là liên tục bổ sung chất lỏng để duy trì độ ẩm tối ưu cho quá trình tiêu hóa của vi sinh vật. Chất lỏng được thêm vào bằng cách tái tuần hoàn nước rỉ bãi rác. Khi lượng nước rỉ rác không đủ, chất thải lỏng như bùn thải sẽ được sử dụng.

Trước khi áp dụng phương pháp xử lý chất thải, phân loại rác là giai đoạn quan trọng

 

Xử lý chất thải sinh học

Ủ phân là một phương pháp xử lý hoặc tiêu hủy chất thải khác được sử dụng thường xuyên nhất, là quá trình phân hủy hiếu khí có kiểm soát các chất thải hữu cơ do tác động của các động vật không xương sống nhỏ và vi sinh vật. Các kỹ thuật ủ phân phổ biến nhất bao gồm ủ đống tĩnh, ủ sâu bọ, ủ gió và ủ trong thùng.

Phân hủy kỵ khí cũng sử dụng các quá trình sinh học để phân hủy các vật liệu hữu cơ. Tuy nhiên, Hệ thống phân hủy kỵ khí sử dụng môi trường không có ôxy và vi khuẩn để phân hủy chất thải nơi quá trình ủ phân phải có không khí để cho vi sinh vật phát triển.

Mỗi phương pháp xử lý chất thải khác nhau có ưu và nhược điểm nhất định. Tùy thuộc vào đặc điểm của chất thải cũng như điều kiện về kinh tế, cơ sở thực tế mà phương pháp phù hợp nhất sẽ được lựa chọn. Các nhà chức trách cũng như nhà khoa học vẫn đang tiếp tục cố gắng để cải tiến, tìm ra phương pháp tối ưu nhất.

0982.593.115