Nion Việt Nam áp dụng 2 hình thức thanh toán cho khách hàng khi mua sản phẩm của chúng tôi. Cụ thể như sau:

PHƯƠNG THỨC GIAO HÀNG – TRẢ TIỀN MẶT

Phương thức Giao hàng – Trả tiền mặt chỉ áp dụng đối với những khách hàng đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TRƯỚC

Với khách hàng đang sinh sống tại các tỉnh thành khác trên cả nước, Nion áp dụng hình thức thanh toán trước bằng việc chuyển tiền qua tài khoản.